» » رمانShopKeeperفصل3

هدر تیلور سویفت
 
 
 
س 

رمانShopKeeperفصل3

نویسنده: peranses | تاریخ: 13-04-1394, 00:05 | بازدیدها: 539

8

 توفاصله ای که ادام وتیلورمشغول چرخ زدن توی فروشگاه بودن شارلت–که یکی

ازکارمندان فروشگاه وتقریبانزدیک ترین فردازبین اونا به من بود–توضیح دادکه این

دوواقعاکی هستن.شارلوت به خاطراطلاعات وبه روزبودنش برای ما حکم هالیوودتایمز

روداشت...

تی–ببخشید؟....

سانی–فکرکنم باتوکارداره ربکا.هی...امضایادت نره...

من–بازم خوش اومدین...ممنونم که دوباره اینجاروانتخاب کردین والبته ببخشیدکه دفعه ی

اول شماروبه جانیاوردم...

تی-اه عزیزم...درواقع من بایدازت تشکرکنم‚راستش روبخوای استایل من نه تنهابهترین

استایل هفته بلکه ماه شد‚حالایم فکرکردم این بارم خودت استایل من وادام روانتخاب

کنی...

من–حتماامابعدش میشه چن لحظه وقتتونوبگیرم؟...

به پیشنهادتیلوربه کافه ای که نزدیک فروشگاه بودرفتیم...

 
 

 

من–حدودسه ماه پیش بایه حافظه ی ازدست رفته ازبیمارستان مرخص شدم‚دلیل

تصادفم رانندگی باسرعت بالاوبرخوردبایه درخت بود.من حتی ازتصادفم چیزی روبه

یادندارم.پدرومادرم هم میگن دلیله این تصادف وسرعت بالام‚عصبانیت من به

خاطرمشاجره ای که قبلش بااوناسررفتن به دانشگاه هنرواین انتخابم بوده.خلاصه اینکه

بعداون ماجرا هیچ چیزه این دنیابرام اشنانبودجزصداولبخندشما وحتی‚خودمم نمیدونم

چرا...

ادام–شایدقبلاازفن های تیلوربودی...

تی–یعنی تاثیرش اینقدربوده که فقط منووصداموبه خاطرداشته باشه...؟

ادام–من چندوقته پیش تویه مجله خوندم که یه دختری که چن سال توکمابودباشنیدن

اسم تیم محبوبش به هوش اومده...

تی–نمیدونم...خودت چی فکرمیکنی؟

همون لحظه گوشیه تیلورزنگ خورد...

تی–اه جداببخشیدبایدخاموشش میکردم.لویدبود.عزیزم متاسفانه من بایدبرم امااینوبدون

که فراموشت نمیکنم...

تیلوربعدازگرفتن یه سلفی ودادن امضارفت.

 
 
 

کلی-مدیرجاافتاده فروشگاه-این دختره چه قداشناست...

شارلت-اشناسسست!...اون اریاناگرنده...دیکه کمکم داره باورم میشه که مثلثه برموداهم

اینقدکشش نداره که این فروشگاه چارگوشه ماداره...

اریانا-سلام روزتون به خیر...ربکا...؟

من-بله خوش اومدین...ام...ببخشیدمن شماروبه جا نمییارم اخه میدونید...

اریانا-بله میدونم.تیلورازشماوفروشگاهتون به من گفته...بفرماییداینوتیلورداده وازمن

خواسته که حتمابه دستتون برسونم.

من-این چی هست؟

اریانا-گفت بلیطه کنسرتش تولاس وگاس ه وتاکیدم کردکه حتمابرین...حالامیشه لطفابرای

منم یکی ازاون استایل های عالی انتخاب کنین...؟

من...؟

اریانا-بله مگراین انتخاب هاشمانبودکه دوماه پشت سرهماستایل تیلورروبهترین استایل

کردوکالوینم جذاب ترازاینی که هست نشون داد؟!...

 

             

  دلیله اون همه مخافت پدرومادرم رونمی دونستم امابالاخره‚یکشبه لاس

وگاس...بعدازاون کنسرت فوق العاده وملاقات بافن ها‚تیلورواقعاخسته به

نظرمیرسید...توماشین ودرراه برگشت به هتل...

من-راستش روبخواین دیگه ازاینکه دوباره ببینمتون داشتم ناامیدمیشدم....

تی-اوه خدای من راحت باش...تیلور...من هیچ وقت فن هامورهانمیکنم مخصوصااگرمثله

تومشکلی داشته باشن...راستش بعدازاون ملاقات هرچی بیشتربه تووحرفات فکرمیکردم

انگاریه تصویری توذهنم واضح ترمیشد...بیا...

تیلوریک عکس به من نشون داد.توعکس من وتیلورویک پسری که به خاطرکلاهی که

سرش بودوزشتی که گرفته بودزیادواضح نبود‚دیده میشد.

من-خدای من اینوازکجااوردی؟

استین-برادرتی-تیلوریه دیوارازعکس فن هاش داره واونم ازاون جاپیداکرده...

موقع پیاده شدن ازماشین مردم وخبرنگارامارواحاطه کردن وبادادوفریادهاشوماروبدرقه

میکردن.اما میانه اون همه هیاهودوباره صدایی اشناکه منوصدامیزدتوجه منوبه خودش

جلب کرد...وقتی به طرف صدابرگشتم ناگهان دستی به سمتم درازشدوچیزی روتوبغلم

انداخت...

...

شمادرحاله درگیرشدن تویک داستانه پرماجراهستین...سلب های

یادشده دوباره برمیگردن...بیلبرهافصل بعدی روازدست

ندن...متشکر...نظریادتون نره...


 
 

  
 
 
 


 
 

موضوعات: داستان ها

بازدید کننده عزیز, شما هنوز به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.
<
 • تعداد مطالب: 168
 • تعداد نظرات: 1661
 • آیدی یاهو:
 • [xfgiven_song] آهنگ مورد علاقه شما: [xfvalue_song] [/xfgiven_song]
8 مرداد 1394 03:55

Queen_Bieber

 • گروه کاربری: معاون
 • تاریخ عضویت: 27 اردیبهشت 1394
 
مممممرسی
0

--------------------

<
 • تعداد مطالب: 0
 • تعداد نظرات: 375
 • آیدی یاهو:
 • [xfgiven_song] آهنگ مورد علاقه شما: [xfvalue_song] [/xfgiven_song]
6 شهریور 1394 13:19

Yalda.A

 • گروه کاربری: عضو ویژه
 • تاریخ عضویت: 30 خرداد 1394
 
نقل قول: Queen_Bieber
مممممرسی

0

--------------------

<
 • تعداد مطالب: 0
 • تعداد نظرات: 2
 • آیدی یاهو:
 • [xfgiven_song] آهنگ مورد علاقه شما: [xfvalue_song] [/xfgiven_song]
5 فروردین 1395 17:00

sanam74

 • گروه کاربری: عضو سايت
 • تاریخ عضویت: 02 اردیبهشت 1394
 
لطفا قسمت بعدو زووود بذاررر خیلی خوووبههه
0

اطلاعات
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.